PRIVACYBELEID HEARTLIFE ACADEMIE

PRIVACYBELEID HEARTLIFE ACADEMIE

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MEDonline International B.V. (hierna: “MEDonline”) verwerkt van gebruikers van www.heartlifeacademie.nl   
Indien u zich inschrijft bij de HeartLife-Academie en DOC-access of om een andere reden persoonsgegevens aan MEDonline verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  MEDonline International B.V. De Corridor 12C, 3621 ZB, 0346-200013, 54122171
  De privacy manager is bereikbaar via privacy@medonline.nl of 0346-200013.

  HeartLife Academie
  De Heartlife Academie is in samenwerking met HeartLife Klinieken tot stand gekomen. HeartLife Klinieken heeft geen toegang tot de persoonsgegevens. Voor de algemene voorwaarden en het privacy beleid van HeartLife Klinieken verwijzen wij u graag door naar https://www.heartlife.nl/
   

 2. Welke gegevens verwerkt HeartLife Academie
  2.1 In het kader van uw inschrijving bij de HeartLife Academie en om gebruik te maken van de diensten van de HearLife-academie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) Gebruikersnaam en wachtwoord (gehasht)
  b)BIG-nummer

  2.2. MEDonline verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
  a) Gebruikersnaam en wachtwoord worden gebruikt om uw inlog te verifiëren.
  b) Uw BIG-nummer wordt gebruikt om door u behaalde accreditatiepunten door te geven aan GAIA/PE-Online.

  2.3.    DOC-access
  Voor het privacy beleid van DOC-access verwijzen wij u graag door naar www.DOC-Access.nl.
   

 3. Bewaartermijnen
  MEDonline verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap bij DOC-access tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
   
 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MEDonline passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor informatie rondom deze maatregelen kunt u contact opnemen met informatie@medonline.nl.
  4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan MEDonline gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
   
 5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
  5.1. Via de helpdesk, helpdesk@medonline.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MEDonline zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de helpdesk.
  5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop MEDonline persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met verantwoordelijke voor de gegevensbescherming binnen MEDonline, deze is te bereiken via privacy@medonline.nl
  5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan de privacy manager, privacy@medonline.nl
   
 6. Cookies
  De HeartLife Academie maakt gebruik van technische cookies en cookies voor website analyse. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet-browser op uw computer worden geplaatst.  
  6.1. Technische cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor de verlening van de diensten waarom u vraagt. Ze worden gebruikt bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u bepaalde pagina's reeds bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een poll, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.
  6.2. Cookies voor website analyse
  De HeartLife Academie kan gebruik maken van Google Analytics. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt.
  6.3. Browser-instellingen
  U kunt uw internet-browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren.
   
 7. Algemene voorwaarden MEDonline
  Voor de algemene voorwaarden van MEDonline verwijzen wij u graag door naar www.medonline.nl.
   
 8. Wijzigingen
  Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.